Category บทความสร้างแรงบันดาลใจ

บทความนี้จะเล่าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ในส่วนเนื่อหาจะอธิบายถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จด่านต่างๆ คุณภาพชีวิต การดำรงชีวิต การเข้าสังคม การสร้างความจูงใจให้บุคคลอื่นสนใจ เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต สิ่งที่สำคัญเราจะยกตัวอย่างของแต่ละบุคคลซึงเป็นเรื่องจริง ยกตัวอย่างจากตัวผมเองเป็นต้น รับทำseo ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดแห่งความสำเร็จในระดับหนึ่ง อาทิเช่นผมกลับมาอยู่บ้านโดนดูถูกต่างๆทั้งที่เรียนจบป.ตรีแต่ก็ยังมีคนเมินด้วยคุณภาพของชีวิตเรามันเคว่งคว้าง โดยขอเงินจากคุณพ่อในการลงทุน คุณพ่อไม่มีทุนให้ในส่วนนี้ ผมบอกว่าขอไปทำธุรกิจออนไลน์ คุณพ่อจึงทุบกระปุ๋กออมสินมีเงินเป็นจำนวน 3700 บาท รับทำโฆษณา ผมนำไปลงทุนด้านการตลาดออนไลน์จากเงิน 3700 วันนี้ผมทำรายได้เดือนละ 2 แสนบาท และจะพัฒนาเพิ่มขึ้นไม่ให้ยอดเงินนิ่ง ผมพูดเสมอผมคือนักลงทุน การลงทุนเราได้ทั้งประสบการณ์แม้จะผิดพลาดมากมายผมบอกเสมอนี้คือบทเรียน และจะก้าวต่อไปเก็บความผิดพลาดเป็นข้อคิดใช้ปรับปรุง

สร้างไอเดียให้สุดยอด

ทำSimple แบบ ง่ายๆ ทำให้เข้าใจง่าย ไม่ต้องเยอะ เอาแบบเนื้อๆ ไม่ต้องเล่ายาว ไม่ต้องโยง แบบUnexpected คือไม่คาดคิด ไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่มีใครเริ่มมาก่อน ไม่คิดว่าแบบนี้ก็ทำได้ เซอร์ไพรส์ทำให้คนสนใจ ทำให้สิ่งที่ทำเป็นเรื่องน่าจดจำ จับต้องได้ เคลียร์ ทำได้จริง ทำได้ง่าย ทำได้ไว และเข้าใจแบบสุดๆๆ เชื่อถือได้ มีรายละเอียด มีข้อมูลอ้างอิง ทดสอบมาแล้ว ยิ่งเป็นวีดีโอจะดีมากๆ อารมณ์ อย่าให้คนต้องคิด ให้เค้ารู้สึกเอาเอง ให้มันสื่อถึงตัวเค้า หรือคนที่เค้าสนใจ เรื่องราว ที่มันท้าทาย ที่มันยากๆ ที่มันมีพัฒนาการของตัวเอง ที่มันสร้างสรรค์

การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เราควรรู้

เนื่องจากในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วนสาคัญของการประกอบกิจการและการดารงชีวิตของมนุษย์ สมควรกาหนดมาตราการเพื่อป้องกันและปราบปรามผู้ที่กระทาการใด ๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทางานได้ตามคาสั่งที่กาหนดไว้ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ โดยมีทั้งหมด 30มาตรา แบ่งเป็น 2หมวด หมวด 1ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตราที่ 5-17 หมวด 2พนักงานเจ้าหน้าที่ มาตราที่ 18-30

คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร

การทำงานของคอมพิวเตอร์ก็จะมี 4 ตัวด้วยกัน 1.การแปลงสัญญาณของคอมพิวเตอร์ คือ Analog-Digital Converter (ADC)แปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิตอล Digital-Analog Converter (DAC)แปลงจากดิจิตอลเป็นอนาล็อก 2.การจัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ก็จะมี เก็บแบบลบเลือนได้ เช่น RAM, Cache , Virtual Memory จาเป็นต้องมีการใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา หากปิดเครื่องข้อมูลที่เก็บไว้จะถูกลบ เก็บแบบไม่ลบเลื่อน เช่น HDD , CD , DVD , Flash Drive สามารถเก็บข้อมูลอยู่ได้แม้ปิดเครื่อง 3.การจัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ คือBit คือหน่วยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เล็กที่สุด ซึ่งจะเป็นสถานะทางไฟฟ้า (on/off)แทนด้วย เลข 0…
รับทำโฆษณา