อคติ ความเอนเอียง

ตัวเราเองจะคิดว่าตัวเองมีเหตุผล ใช่ แต่ความจริงนั้น ก็คือตัวเราเข้าข้างและเราเอนเอียง ทำให้เรามีอคติในการตัดสินใจในแต่ละวัน ตั้งแต่เราจะซื้อของหนึ่งอย่าง ซื้อของใช้มันก็เป็นสิ่งที่ดีน่ะ เพราะมันมีประโยชน์กับตัวเราเองเราเห็นประโยชน์ต่อสิ่งของต่อตัวเราเอง

เราอาจจะประสบปัญหากับความยากลำบาก แต่เราก็ยังคงมีความหวังเสมอ นั่นเป็นเพราะความเอนเอียงที่จะมองโลกในแง่ดี

การทีเรามี อคติ ความเอนเอียง ดูไม่น่าใช่เรื่องดี แต่ว่าในความเอนเอียงที่จะมองโลกในแง่ดีนั้น กลับทำให้เรามีความสุขและประสบความสำเร็จได้มากกว่าการมองโลกในแบบที่เป็นจริงเสมอ แต่ก็ไม่จริงเสมอไป เพราะการมองโลกในแง่ดีมากเกินไปโดยที่ไม่รู้ตัว อาจทำให้เราไม่ระวังและเกิดเรื่องร้ายขึ้นได้

ดังนั้นการที่เรามี อคติ มันก็ดีหรือไม่ดีเสมอไปเราควรจะเคินสายกลางเสมอๆเราจะได้คิดให้รอบครอบมากขึ้นทำงานและเรียนรู้อยู่เสมอๆถึงจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้

Facebook Comments
admin
Leave a Reply

รับทำโฆษณา